HTML тага track

Тагът <track> в HTML

Дефиниция и начин на използване

Тагът <track> дефинира текстовите записи за медийните елементи (<audio> и <video>).

Този елемент се използва за определяне на субтитри, надписи или други файлове, съдържащи текст, които трябва да се виждат, когато се възпроизвежда медията.

Поддръжка от браузърите

Номерата в таблицата уточняват първата версия на браузъра, която напълно поддържа елемента.

Element
<track> 18.0 10.0 31.0 6.0 15.0

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Тагът <track> е нов в HTML5.

Незадължителни атрибути

Атрибути Стойност Описание
default default Specifies that the track is to be enabled if the user’s preferences do not indicate that another track would be more appropriate
kind captions
chapters
descriptions
metadata
subtitles
Specifies the kind of text track
label text Specifies the title of the text track
src URL Required. Specifies the URL of the track file
srclang language_code Specifies the language of the track text data (required if kind=“subtitles“)

Глобални атрибути

Тагът <track> също така поддържа Глобалните атрибути.

Event Aтрибути

Тагът <track> също така поддържа Event атрибутите в HTML.

Свързани страници

HTML Уроци: HTML5 Video

HTML уроци: HTML5 Audio

HTML DOM връзки: Track Object

Стандартни настройки за CSS

Няма.