HTML тага audio

Тагът <audio> в HTML


Опитайте сами »

Дефиниция и начин на използване

Тагът <audio> дефинира формата на звука, когато има музика или други аудио потоци. Понастоящем се поддържат три файлови формата за <audio> елемента: MP3, Wav и Ogg:

Browser MP3 Wav Ogg
Internet Explorer YES NO NO
Chrome YES YES YES
Firefox YES YES YES
Safari YES YES NO
Opera YES YES YES

Типове MIME за аудио формати

Format MIME-type
MP3 audio/mpeg
Ogg audio/ogg
Wav audio/wav

Поддръжка от браузърите

Номерата в таблицата уточняват първата версия на браузъра, която напълно поддържа елемента.

Element
<audio> 4.0 9.0 3.5 4.0 10.5

Разлики между HTML 4.01 и HTML5

Тагът <audio> е нов в HTML5.

Съвети и бележки

Съвет: Всеки текст в рамките на двата тага <audio> и </audio> ще се показва в браузъри, които не поддържат маркера <audio>.

Атрибути

Атрибут Стойност Описание
autoplay autoplay Specifies that the audio will start playing as soon as it is ready
controls controls Specifies that audio controls should be displayed (such as a play/pause button etc)
loop loop Specifies that the audio will start over again, every time it is finished
muted muted Specifies that the audio output should be muted
preload auto
metadata
none
Specifies if and how the author thinks the audio should be loaded when the page loads
src URL Specifies the URL of the audio file

Глобалните Атрибути

Тагът <audio> също така поддържа Глобалните Атрибути в HTML.

Event Атрибути

Тагът <audio> също така поддържа Event Атрибутите в HTML.

Стандартни настройки за CSS

Няма.