Динамика при уеб страниците

Страниците направени с помощта на JavaScript, са по интересни и интерактивни. Целта на урока е да добиете представа, за същината на JS. Не се притеснявайте, ако част от нещата не са Ви ясни. Как да добавим скрипт във HTML документа. Как да процедираме с браузъри, които са изключили скриптовете си, или не поддържат такива.

HTML тагът <script> – как, защо и къде се употребява

Този таг се използва за дефиниране на скрипт (напр. JavaScript скрипт) към HTML документа. Той може или да съдържа скриптови елементи, или, чрез <src> атрибута си, да сочи към външен скриптов файл, който да бъде извикан на страницата ни. Често, JavaScript се ползва за манипулиране на HTML изображения, валидация на форми или динамична промяна на съдържанието. Долният скрипт, ще напише „Здравей, JavaScript“ във елемент с id „demo“.

Опитайте сами »

HTML тагът – <noscript>

Този таг се използва, за да даде допълнително съдържание на страницата ви, което ще се покаже само в браузъри, които не поддържат скриптове. <noscript> елемента, може да съдържа всички тагове, които бихте могли да сложите в <body> елемента. Съдържанието му ще бъде показано, само ако браузъра с който е отворена страницата не поддържа скрипт.

Опитайте сами »

Примери с JavaScript

Няколко основни примера, за това какво може да направим със скриптовият език JavaScript!

Можем да променим HTML съдържание

Опитайте сами »

Можем да променим стиловете на HTML елемент

Опитайте сами »

Можем да променим атрибута на HTML елемент

Опитайте сами »
Таг Описание
<script> Дефинира скрипт
<noscript> Дефинира алтернативно съдържание, за браузъри неподдържащи скриптове