Iframe при уеб страниците

Iframe се използва за да покажем дадена уеб страница вътре в друта друга уеб страница. Буквално вграждаме една страница – или по-точно – един документ вътре в друг. Синтаксис за добавяне на Iframe. URL-а сочи към уебсайта, който трябва да бъде показан в Iframe-a.
Примерът долу зарежда страница от друг уеб сайт.

Iframe – Размери

Също както и при изображенията в HTML и при елемента iframe имаме атрибутите height и width, които определят височината и широчината. Стойността на атрибутите по принцип е в пиксели, но може да се въведе и в проценти.

Опитайте сами »

Iframe – Премахване на рамката

frameborder атрибута определя дали да има рамка и каква да е нейната дебелина. Ако направим стойността му на „0“ ще премахнем рамката изцяло. Разбира се можем да използваме CSS свойството border за допълнителни настройки.

Опитайте сами »

Iframe – Target на хипервръзка

Iframe може да бъде използвано като таргет на хиперлинк/връзка. Така хиперлинка ще се отвори в Iframe-а, а не в нов прозорец. За да се извърши това, съдържанието на атрибута target на хипервръзката, трябва да съвпада със съдържанието на атрибута name на Iframe-a.

Опитайте сами »

HTML – Ifarme Тагове

Таг Описание
<iframe> Дефинира Iframe (Inline Frame)