Таблици

Опитайте сами »

Определение за HTML таблица

HTML таблицата се дефинира с тага <table>. Всеки ред на таблицата се дефинира с тага <tr>. Заглавната част на таблицата се дефинира с тага <th>. По подразбиране заглавията на таблиците са удебелени и центрирани. Клетка с данни в дадена таблица се дефинира с тага <td>.

Опитайте сами »

Елементите <td> са контейнерите за данни в таблиците. Те могат да съдържат всякакви HTML елементи; текст, изображения, списъци, други таблици и др.


Добавяне на рамки

Ако не посочите изрично граница или рамка на таблицата, тя ще се покаже без такава. Тези рамки се определят – задават като се използва свойството във CSS за рамки:

Опитайте сами »

Събрани рамки

Ако искате равките да са свити в една добавете свойството от CSS border collapsing:

Опитайте сами »

Вътрешно отстояние на клетка

Отстоянието на клетките определя пространството между съдържанието на клетката и нейните граници. Ако не посочите такова, клетките на таблицата ще се показват без вътрешно отстояние – тоест съдържанието ще е „залепено“ към рамката на клетката. За да зададем такова отстояние, използвайте свойството CSS padding:

Опитайте сами »