Параграфи и текст

Опитайте сами »

Елементът <p> дефинира параграф: Забележка: Браузърите автоматично добавят малко бяло пространство (марж) преди и след параграф.

Опитайте сами »

Не можете да сте сигурни как ще се показва HTML. Големите или малки екрани и преоразмерените прозорци ще създадат различни резултати. С HTML, не можете да промените изхода, като добавите допълнителни интервали или допълнителни редове в HTML кода си. Браузърът ще премахне всякакви допълнителни интервали и допълнителни линии, когато се покаже страницата:

Опитайте сами »

Повечето браузъри ще покажат правилно HTML дори ако забравите крайния маркер:

Опитайте сами »

Примерът по-горе ще работи в повечето браузъри, но не разчитайте на него. Премахването на крайния маркер може да доведе до неочаквани резултати или грешки.


Нови редове

Елементът <br> дефинира прекъсване на реда. Използвайте <br>, ако искате прекъсване на линия (нов ред), без да започнете нов параграф:

Опитайте сами »

Тагът <br> е празен таг, което означава, че няма крайен – затварящ таг.