Основни тагове

Не се притеснявайте, ако в примерите по-долу са използвани тагове, които не сме учили все още. Ще научите повече за тях в следващите няколко глави.

HTML Заглавия

Заглавията в HTML се дефинират с тага <h1> и подзаглавия до <h6>

Опитайте сами »

Забележка: Браузърите автоматично добавят малко свободно пространство (margin) преди и след заглавие.


Заглавията са важни

Търсачките използват заглавията, за да индексират структурата и съдържанието на вашите уеб страници. Потребителите скриват страниците ви по заглавията си. Важно е да използвате заглавия, за да покажете структурата на документа.

<h1> заглавията трябва да се използват за основните заглавия, следвани от <h2> заглавия, след това по-малко важните <h3> и така нататък.

Забележка: Използвайте HTML заглавия само за заглавия. Не използвайте заглавия, за да направите текст ГОЛЯМ или удебелен .


По-големи заглавия

Всяка HTML заглавка има размер по подразбиране. Можете обаче да зададете размера за всяка позиция със стил атрибут:

Опитайте сами »

HTML Параграфи

Параграфите се дефинират с тага <p>

Опитайте сами »

HTML Линкове/Връзки

Линковете в HTML се дефинират с тага <a>

Опитайте сами »

Забележка: Адреса на линка се определя в атрибута href. Ще научите повече за него в главата Атрибути в HTML.

HTML Изображения

Изображенията в HTML се дефинират с тага <img>

Опитайте сами »

Забележка:Името на файла и размера на изображението се подават като атрибути.

HTML Line Breaks

Елементът HTML <br> дефинира прекъсване на реда. Използвайте <br> ако искате прекъсване на линия (нов ред), без да започнете нов параграф:

Тагът <br> е от типа така наречени празни тагове, което означава, че няма краен/затварящ маркер.

HTML хоризонтални правила

Маркерът <hr> дефинира тематична пауза в HTML страница и най-често се показва като хоризонтална черта. Този елемент, както и почти всички останали могат да се стилизират със CSS за което може да научите повече в уроците за CSS. Елементът <hr> се използва за отделяне на съдържание (или за определяне на промяна) в една HTML страница – това е симантичното му значение.

Опитайте сами »

Елементът <pre>

HTML Елементът <pre> дефинира предварително форматиран текст. Текстът в <pre> елемент се показва с шрифт с фиксирана ширина (обикновено куриер) и запазва пространствата и прекъсванията на линиите.

Не забравяйте затварящият таг

Повечето браузъри ще покажат правилно HTML дори ако забравите крайния маркер:

Опитайте сами »

Примерът по-горе ще работи в повечето браузъри, но не разчитайте на тях, тъй като пропускането на крайния маркер може да доведе до неочаквани резултати или грешки.

Как да видите HTML източника?

Виждали ли сте някога уеб страница и да се питате Хей, как са го направили?. Има два основни начина, с помощта на които може да се види кода на уеб страницата – така нареченият изходен код (source code).


Преглед на изходен код на HTML:

За да разберете, кликнете с десния бутон на мишката върху страницата и изберете „Преглед на източника на страница“ (в Chrome) или „Преглед на източника“ (в IE) или подобни в други браузъри. Това ще отвори прозорец, съдържащ изходния HTML код на страницата.


Проверка на HTML елемент:

Кликнете с десния бутон върху елемент (или празно място) и изберете „Inspect“ или „Inspect Element“, за да видите от кои елементи се състоят (ще видите HTML и CSS). Можете също да редактирате HTML или CSS в движение в панела Елементи или Стилове, който се отваря.