Коментари в HTML

Таговете използвани за писане на коментари в HTML са <!-- и -->„.

HTML Тагове за коментари – как се пишат и къде

Коментарът е част от кода, който се пренебрегва от всеки уеб браузър. Добра практика е да добавяте коментари в HTML кода си, особено в сложни документи, за да посочите части от документа или други бележки на всеки, който търси кода. Коментарите ви помагат да разберете кода и да увеличите разбирането на кода. Можете да добавяте коментари във вашия HTML код като използвате следния синтаксис: <!-- Напишете вашия коментар тук -->“ . Внимание: Има удивителен знак в отварящият таг, но не и в затварящия маркер (!). Коментарите не се изобразяват от браузъра но те могат да помогнат  при документирането на вашия HTML. С помощта на коментари можете да поставите уведомления и напомняния в кода си. Коментарите са също много добро средство за отстраняване на грешки в HTML. Може да използвате коментари, за да разделяте кода си на части, което прави разчитането му по лесно. Също така, може да закоментирате част от кода си, ако не искате да се показва на потребителите.

Примери за коментари в HTML

Опитайте сами »
Опитайте сами »

Валидни срещу невалидни коментари

Коментарите не гнездят, което означава, че коментарът не може да бъде поставен в друг коментар. На второ място двойната последователност „-“ може да не се появи в коментара, освен като част от затварящия -> маркер. Трябва също така да сте сигурни, че в началото на коментара низ няма празни места. Тук даденият коментар е валиден коментар и ще бъде изтрит от браузъра.

Но следният ред не е валиден коментар и ще се показва от браузъра. Това е така, защото има интервал между лява скоба и удивителен знак.

Коментари в много линии

Досега сме виждали коментари с единична линия, но HTML поддържа и мулти-линейни коментари. Можете да коментирате няколко реда чрез специалния начален маркер <! – и крайния маркер ->, поставен преди първия ред и края на последния ред, както е показано в дадения пример по-долу.

Условни Коментари

Може да се натъкнете на условни коментари в HTML:

Условните коментари определят HTML тагове, които да бъдат използвани само ако потребителя използва Internet Explorer. Ние няма да използваме условни коментари за сега.

Коментиращ кода на скрипта

Въпреки че ще научите JavaScript с HTML в отделен урок, но тук трябва да отбележите, че ако използвате друг Script или VB Script в HTML кода си, тогава е препоръчително да поставите този скрипт код в правилните HTML коментари, така че старите браузърите да могат да работят правилно. Но кой го е грижа за старите браузъри вече всъщност? 🙂 Не и ние!

Въпреки че ще научите как да използвате CSS стиловeте с HTML в отделен урок, но тук трябва да отбележите, че ако използвате HTML кода на каскаден стил (CSS), препоръчваме да поставите кода на стиловия лист в правилните HTML коментари така че старите браузъри да работят правилно.

Тагове генерирани от Софтуерна програма

HTML таговете за коментиране могат също да бъдат генерирани от различни HTML софтуерни програми. Например <!–webbot bot–> тагове ограждащи HTML. Като правило оставете тези тагове, за да се поддържа софтуера, който ги е създал.

Скрити коментари Коментари използвани за дебъгване