Заглавията от h1 до h6

Heading 1

Heading 2

Heading 3

Heading 4

Heading 5
Heading 6

HTML Заглавия

Заглавията се дефинират с таговете <h1> до <h6>.
<h1> определя най-важната позиция.
<h6> определя най-малко важната позиция.

Опитайте сами »

Браузърите автоматично добавят малко бяло пространство – маржин – преди и след заглавието.


Заглавията са важни

Търсачките използват заглавията, за да индексират структурата и съдържанието на вашите уеб страници. Потребителите откриват страниците ви по заглавията им. Важно е да използвате заглавия, за да покажете структурата на документа. <h1> заглавията трябва да се използват за главни заглавия, следвани от <h2> заглавия, след това по-малко важни <h3>, и така нататък. Забележка: Използвайте HTML заглавия само за заглавия. Не използвайте заглавия, за да направите текста голям или удебелен.


HTML хоризонтални правила

Тагът <hr> дефинира тематична пауза в HTML страницата и най-често се показва като хоризонтално правило. Елементът <hr> се използва за отделяне на съдържание (или за определяне на промяна) в HTML страница:

Опитайте сами »