Елементи и структурти

HTML документите се дефинират с помощта на HTML елементи.

HTML Елементи

HTML елемента се състои от всичко между отварящия (началния) до затварящия (крайния) таг заедно със самите тагове:

Начален таг * Съдържание на елемента Завършващ таг *
<p> Това е параграф </p>
<a href=“default.htm“> Това е линк </a>
<br>

* Началния таг също така често се нарича <отварящ таг>. Завършващия таг също така често се нарича </затварящ таг>.

Синтаксис на HTML елементите

  • Всеки HTML започва с начален таг – отварящ
  • Всеки HTML завършва със завършващ таг – затварящ
  • Съдържанието на елемента е всичко между отварящия и затварящия таг
  • Някои HTML елементи могат да имат празно съдържание
  • Празните елементи са затворени още в отварящият таг – те нямат затварящ таг
  • Повечето HTML елементи могат да имат атрибути

Вложени HTML елементи

Повечето HTML елементи могат да са вложени в други HTML елементи. Това означава, че един елемент може в себе си да съдържа един или повече други елементи. HTML документите се състоят изцяло от вложени HTML елементи.


Примерен HTML Документ

Горния пример съдържа 3 HTML елемента.
Елемента <p>: задава параграф в HTML документа. Той има начален таг <p>и краен таг</p>. Съдържанието на елемента е текстът: Това е моя първи параграф.

Елемента <body> задава „тялото“ в един HTML документ. Елемента има начален таг <body>и краен таг</body>. Съдържанието на елемента е друг HTML елемент(например p елемент). В <body> елемента се въвежда видимата част на документа, така всички останали елементи са вложени в него.

Елемента <html> определя целия HTML документ. Елемента има начален таг <html>и краен таг</html>. Съдържанието на елемента е друг HTML елемент(body елемента).

Не забравяйте крайния таг

Някои HTML елементи биха могли да се изобразят правилно дори и ако забравите крайния таг:

Примерът по-горе работи в повечето браузъри, защото затварящия таг не е задължителен. HTML-a ще бъде разчетен дори и без крайния таг. Все пак, никога не разчитайте на това. Много HTML елементи ще доведат до неочаквани резултати и/или грешки, ако сте пропуснали крайния таг. Също така кодът ви няма да е семантично правилен. Добрата практика е след като напишете отварящия таг, да напишете и затварящия. След това да въведете съдържанието в елемента.

Празни HTML елементи

HTML елементи, които са без съдържание се наричат празни елементи.

Насоки: В XHTML, всички елементи трябва да са затворени. Добавянето на наклонена черта в началния таг(който се явява всъщност единствен) като <br />, е правилния начин да се затвори празен елемент в XHTML (и XML). Това важи и за <img src=“w3schools.jpg“/>

HTML Насоки: Използвайте малки букви за имената на таговете

HTML таговете са независими от това дали ще се изпишат с малки или големи букви:<P> има същото значение като <p>, а много уеб сайтове използват големи букви за имената на HTML таговете. World Wide Web Consortium (W3C), обаче, препоръчва използването на малки букви в таговете от HTML 4 нататък, и изисква това за XHTML.