Въведение в езика

Примерен документ написан с езика HTML

Следва простичък примерен код написан на маркиращият език HTML. След него има обяснение за всеки един ред за какво служи и какво представлява.

 1. Тагът <!DOCTYPE> указва типа на документа – в горният пример указзва коя версия на HTML се ползва за дадения документ
 2. Съдържанието между двата тага <html> </html> е същината на уеб страницата
  (с въвеждането на HTML5 този таг може да се пропусне и пак ще имаме валиден документ)
 3. Съдържанието между двата тага <body>и</body> определя видимата част на документа
 4. <h1>и</h1> указват, че текста помежду им е от тип заглавие
 5. <p>и</p> указват, че текста помежду им е от тип параграф

Какво всъщност е HTML?

 • Това е абревиатура от Hyper Text Markup Language – хипер-текстов маркиращ език
 • HTML се използва за описване на структурата на даден документ използвайки маркери – така наречените тагове
 • HTML документите са съвкупност от маркиращи тагове
 • Тези тагове описват съдържанието на документа и са изграждащите го блокове
 • Тези блокове се наричат HTML елементи
 • HTML таговете се явяват един вид етикет на типа съдържание – напр. heading, paragraph, table и т.н
 • HTML документите съдържат само HTML тагове и чист текст
 • HTML документите, също се наричат и уеб страници
 • Браузърите не визуализират HTML таговете, а ги използват за показване на съдържанието

Таговете в HTML

Маркиращите HTML тагове, накратко биват наричани тагове. Общо прието е да се употребява тази кратка форма на изразяване, тъй като в тази сфера1 това са единствените тагове, които се използват за маркиране. Така всеки би разбрал по подразбиране, че става въпрос за HTML тагове когато искате да комуникирате нещо свързано с тях.

 • HTML таговете са ключови думи (имена) оградени с ъглови скоби<html>>
 • HTML таговете повечето пъти се пишат по двойки<p>
 • Във всяка двойка, първия таг е отварящия, а вторият затварящ
 • Втория таг се пише точно като първият с разликата, че се добавя наклонена черта преди името му.

Обозначенията на таговете са абревиатура произлизаща от имената на таговете. Например <p>> тагът се използва за обозначаването на параграф – p от paragraph. Или тагът <li>> съответно от listitem при HTML списъците.

Елементите в HTML

Повечето елементи в HTML се пишат със отварящ таг, затварящ таг и съдържанието помежду им. Тоест самият елемент представлява тези три неща. Има някои изключения, за които ще разберете в следващите уроци, но те са много малко и са лесни за усвояване.

Уеб Браузърите и тяхната роля за HTML

Целта на уеб браузърите (Google Chrome, Firefox, Safari и т.н.), е да четат HTML документите и да ги показват във вид на уеб страници. Браузърът не показва самите тагове, но ги използва за да „разбере“ как да визуализира съдържанието (което е на HTML документа) на потребителя.


Популярни и наложили се за масова употреба десктоп и мобилни уеб браузъри

 • Google Chrome за всички операционни системи
 • Firefox за всички операционни системи
 • Opera за всички операционни системи
 • Safari за macOS и iOS
 • Edge за Windows и iOS
 • Vivaldi за някои операционни системи
 • Tor за някои операционни системи

Структурата на HTML страницата

Долната таблица е визуализация на структурата на HTML документа

<html>
<body>
<h1>Това е заглавие.</h1>
<p>Това е параграф.</p>
<p>Това е друг параграф.</p>
</body>
</html>

Различните HTML версии през годините

Още от ранните години на уеб, има много версии на HTML. Списъкът по-долу показва развитието на езикът през годините. Към днешна дата се изполва само версията HTML5. За нас като разработчици вече не ни интересуват различните версии, така че следващата информация е по-скоро информативна и може спокойно да бъде пропуснато.

Версия на HTML година на пускане
HTML 1991
HTML+ 1993
HTML 2.0 1995
HTML 3.2 1997
HTML 4.01 1999
XHTML 2000
HTML5 2012

<!DOCTYPE> декларацията на документа

Декларацията <!DOCTYPE> помага на браузъра да покаже уеб страницата по максимално коректен начин. В интернет пространството има много различни видове документи, а браузърите могат да четат и други освен HTML. Браузъра може да покаже един HTML документ, на 100% коректно, само ако знае HTML версията, и използвания тип на документа. В следващата HTML таблица може да се запознаете с различните декларации.

HTML 4.01
<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN“ „http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd“>
XHTML
<!DOCTYPE html PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN“ „http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd“>
HTML5
<!DOCTYPE html>