Важността на HTML и защо е толкова критично за уеб дизайна.

HTML, CSS и JavaScript – това е гръбнака на всички уебсайтове. Умението да боравим с тези езици е от критична важност. И ако се чудите от кой да започнете, кой от трите е най-важен за заучаване то определена отговора е HTML.

Ако изключим или премахнем CSS-а от страниците си ще имаме просто нестилизирани страници. Ако нямаме JS на сайта си ще имаме сайт без функционално приложение. Но ако махнем HTML-а то тогава вече няма да имаме нищо. Всъщност за да имаме уебсайт всичко от което се нуждаем е HTML. Коректно написания HTML документ не е единствено за потребителя, но също определя структурата на документа, отношенията между блоковете съдържание и също така позволява на потребителя да се свързва с други такива документи(било то страници от същия сайт или съвсем друг сайт).

HTML може да прави всичко това тъй като е маркиращ език. Това означава, че се употребява за да маркира съдържание като с това обозначава какво е това съдържание и как е свързано с останалото съдържание по уеб страницата. Всичко това се осъществява посредством тагове, които указват или идентефицират специфични типове съдържание.

<p>Това е параграф</p>

Като знаем правилата за това как таговете работят един с друг и кой таг да ползваме за конкретната нужда е изключително лесно да създадем една HTML страница.