Атрибути в HTML

Атрибутите предоставят допълнителна информация за HTML елементи, която може да служи както на потребителите на уебсайта ни така и на браузъра и други машини.

HTML Атрибути

  • HTML елементите могат да имат aтрибути
  • Атрибутите предоставят допълнителна информация за елемента
  • Атрибутите винаги се задават в началния таг
  • Атрибутите вървят в съчетание име/стойност, по следния начин: name=“value“

Пример за Атрибути

Един твърде често срещан атрибут е href атрибута. Например с <a> тага се дефинират HTML линковете. А самият адрес на линка се задава точно със href атрибута. Следващият пример показва нагледно точно как става това.

Опитайте сами »

Атрибута src: HTML изображенията се дефинират с тага <img>. Името на файла на източника на изображение се посочва в атрибута src. Следващият пример показва това.

Стойностите на атрибутите винаги са оградени в кавички

Но могат и да не са оградени 🙂 . При HTML5 ако имаме стойност на атрибут без, която не е оградена с кавички отново ще имаме напълно валиден документ. Двойните кавички са по-използвани, но единичните са също позволени.
В някои редки случаи, когато искаме да използваме двойни кавички вътре в стойността на атрибута, е необходимо да се използват единични кавички, например при: name=’John „ShotGun“ Nelson’


HTML Tip: Използвайте малки букви за атрибутите

Имената и стойностите на атрибутите не са чувствителни към малки и големи букви. Обаче World Wide Web Consortium (W3C) препоръчва използването на малки букви за имена на атрибутите и за техните стойности. Във версии на (X)HTML се изискват малки букви в атрибутите.

Атрибутите за ширината и височината

За изображенията в HTML съществува специален набор от атрибути за размера, които определят ширината и височината на изображението. Тези атрибути принципно може да се използват и за други HTML елементи, но е прието по-скоро да се употребява CSS.

Опитайте сами »

Размерът на изображението се посочва в пиксели. Следният пример width=“500″ означава ширина от 500 пиксела. Ще научите повече за това в урока за HTML изображения.


Aтрибутa  ( Alt )

Aтрибута alt определя алтернативен текст, който да бъде използван, когато не може да се изведе изображението. Стойността на атрибута може да бъде прочетена също и от екранните четци – e-reader(напр Kindle, nook и други подобни). По този начин някой, който „слуша“ уеб страницата, например незрящ човек, може да „чуе“ елемента.

Атрибутът alt е полезен и ако изображението не съществува. Какво се случва, ако се опитаме да покажем изображение, което не съществува вижте в следният пример.

Изображение, което не може да се зареди по някаква причина

Атрибута ( style )

Този атрибут се използва за определяне на стила на елемент, като цвят, , размер и т.н.

Опитайте сами »

Ще научите повече за оформянето по-късно тук и в урока за CSS.


Атрибута ( lang )

Езикът на документа може да бъде деклариран в маркера <html>. Езикът се обявява с атрибута lang. Декларирането на език е важно за приложенията за достъпност (екранни четци) и още по-важно за търсачките:

Първите две букви уточняват езика (en). Ако има диалект, се добавят още две букви ( US ).


Атрибута ( title )

Тук атрибутът за заглавието се добавя към елемента <p>. Стойността на атрибута на заглавието ще се покаже като подсказка при поставяне на мишката върху абзаца. Може да видите нагледно действието на този атрибут в сайта w3schools.bg като задържите курсора на която и да е вътрешна връзка.

Препоръчваме използване на малки букви в изписването имената на атрибутите. Стандартът HTML5 не задължава да се изписват имената на атрибутите с малки букви. Атрибутът за заглавието може да бъде написан както с главни така и със малки букви. Например title или TITLE са практически едно и също. W3C препоръчва малки букви в HTML и изисква малки букви за по-строги типове документи като XHTML. В W3Schools.bg винаги използваме малки букви за имена на атрибутите.

По-долу е даден азбучен списък на някои атрибути, които често се използват в HTML:

Атрибут Описание
alt указва алтернативен текст за дадено изображение при невъзможност за изобразяване
disabled указва даден input елемент да бъде изключен
href указва даденият URL (web address) за връзката
id задава специфично id за даден елемент
src указва даденият URL (web address) за изображение
style указва междуредов CSS style за даден елемент
title указва допълнителна информация за даден елемент (показва се като tool tip)

Пълният списък с всички атрибути за всеки HTML елемент е посочен тук: Справочник на атрибутите на HTML.

Референция за HTML атрибутите

Пълен списък на всички атрибути за всеки HTML елемент: HTML Референция. По-долу е даден списък на някои атрибути, които могат да бъдат използвани за всеки един HTML елемент.

Aтрибут Описание
class Задава едно или повече имена на класове за един елемент (отнася се за class в листата със стилове)
id Задава уникално id за елемента
style Задава вътрешно-редов CSS стил за елемента
title Задава допълнителна информация за дадения елемент (показва се като подсказка(tool tip)