Атрибути за HTML събитията

Глобални атрибути за HTML събитията

HTML ни дава възможност дадени събития да задействат някой действия в браузър, като например изпълнение на JavaScript код, когато потребителят щракне върху даден елемент.

За да научите повече за програмирането, посетете нашия урок за JavaScript .

По-долу са изброени глобалните атрибути за HTML събитията, които могат да се добавят към HTML елементи за определяне на канкретни действия породени от въпросните събития.

Атрибути за събития на прозореца

Събития, задействани за обекта на прозореца (важи за маркера <body>):

Атрибут Стойност Описание
onafterprint script Скрипт, който ще се активира след като документа бъде принтиран
onbeforeprint script Скрипт, който ще се активира преди документа да бъде принтиран
onbeforeunload script Скрипт, който ще се активира непосредствено преди документа да бъде затворен
onerror script Скрипт, който ще се активира при наличие на грешка
onhashchange script Скрипт, който ще се активира когато се промени хаш-а в адреса на документа /URL/
onload script Скрипт, който ще се активира след като приключи зареждането на страницата
onmessage script Скрипт, който ще се активира когато се извика някакво съобщение
onoffline script Скрипт, който ще се активира когато браузъра започне да работи в offline режим
ononline script Скрипт, който ще се активира когато браузъра започне да работи в online режим
onpagehide script Скрипт, който ще се активира когато потребителя навигира извън страницата
onpageshow script Скрипт, който ще се активира когато потребителя навигира към страницата
onpopstate script Скрипт, който ще се активира когато историята на прозореца бъде променена
onresize script Скрипт, който ще се активира когато прозореца бъде преоразмерен
onstorage script Скрипт, който ще се активира когато Web Storage бъде променен
onunload script Скрипт, който ще се активира когато документа бъде затворен / или прозореца бъде затворен